Документи

Прописи

 1. Правилник о спровођењу интерног конкурса међу запосленима у Министарству унутрашњих послова (PDF)
 2. Правилник о компетенцијама за запослене у Mинистарству унутрашњих послова (PDF)
 3. Правилник о утврђивању здравствене способности физичких лица за држање и ношење оружја (PDF)
 4. Правилник о поступку издавања, изгледу и садржини образаца и исправа о оружју предвиђених Законом о оружју и муницији (Word, PDF)
 5. Правилник о обуци у руковању ватреним оружјем, условима за бављење поправљањем и преправљањем оружја и прометом оружја и муниције (Word / PDF)
 6. Правилник о начину вођења и обрасцима евиденција о оружју и муницији
  које воде надлежни органи (Word, PDF)
 7. Правилник о онеспособљавању оружја (Word, PDF)
 8. Правилник о просторно-техничким условима за безбедно смештање и чување оружја и муниције (Word, PDF)
 9. Правилник о евиденцијама које воде правна лица и предузетници (Word, PDF)
 10. Правилник о поступку давања оружја на послугу (Word, PDF)
 11. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Министарству унутрашњих послова
 12. Правилник о техничким обележјима и начину употребе средстава принуде
 13. Правилник о врстама услуга чијим пружањем Министарство унутрашњих послова може да остварује допунска средства
 14. Кодекс полицијске етике
 15. Посебни протокол о поступању службеника у заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања
 16. Упутство о поступању полицијских службеника према малолетним и млађим пунолетним лицима
 17. Правилник о униформи