Публикације

Прописи

 1. Правилник о начину понашања и личном изгледу полицијских службеника и других запослених у Министарству унутрашњих послова („Службени гласник РС”, број 13/18 од 14. фебруара 2018. године) (PDF)
 2. Правилник о спровођењу интерног конкурса међу запосленима у Министарству унутрашњих послова (PDF)
 3. Правилник о компетенцијама за запослене у Mинистарству унутрашњих послова (PDF)
 4. Правилник о условима и начину коришћења средстава Фонда за солидарну помоћ ("Службени гласник РС", бр.26/2017 и 94/2017) (PDF)
 5. Правилник о солидарној помоћи у Министарству унутрашњих послова ("Службени гласник РС", бр.105/2016) (PDF)
 6. Правилник о утврђивању здравствене способности физичких лица за држање и ношење оружја (PDF)
 7. Правилник о поступку издавања, изгледу и садржини образаца и исправа о оружју предвиђених Законом о оружју и муницији (Word, PDF)
 8. Правилник о обуци у руковању ватреним оружјем, условима за бављење поправљањем и преправљањем оружја и прометом оружја и муниције (Word / PDF)
 9. Правилник о начину вођења и обрасцима евиденција о оружју и муницији
  које воде надлежни органи (Word, PDF)
 10. Правилник о онеспособљавању оружја (Word, PDF)
 11. Правилник о просторно-техничким условима за безбедно смештање и чување оружја и муниције (Word, PDF)
 12. Правилник о евиденцијама које воде правна лица и предузетници (Word, PDF)
 13. Правилник о поступку давања оружја на послугу (Word, PDF)
 14. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Министарству унутрашњих послова
 15. Правилник о техничким обележјима и начину употребе средстава принуде
 16. Правилник о врстама услуга чијим пружањем Министарство унутрашњих послова може да остварује допунска средства
 17. Посебни протокол о поступању службеника у заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања
 18. Упутство о поступању полицијских службеника према малолетним и млађим пунолетним лицима
 19. Правилник о изгледу упитника о идентификационим подацима ("Службени гласник РС" , бр.12/16) (Word, PDF);
 20. Правилник о начину полагања заклетве полицијских службеника ("Службени гласник РС" , бр4.57/16)   (Word, PDF);
 21. Правлиник о начињу одузимања и враћања задржаног службеног оружја и муниције, службене значке и службене легитимације ("Службени гласник РЦ" бр. 54/17)   (Word, PDF);
 22. Правилник о поступању у пружању психолошке помоћи запосленима у Министарству унутрашњих послова ("Службени гласник РС" , бр.54/17) (Word, PDF);
 23. Правилник о начињу поступања у току притужбеног поступка ("Службени гласник РС" , бр. 54/17) (Word, PDF);
 24. Правилник о криминалистичко-форензичкој регистрацији, узимању других узорака и криминалистичко-форензичким вештачењем и анализама ("Службени гласник РС", бр 54/17)(Word, PDF);
 25. Правилник о начину спровођења и методологији примене полиграфског испитивања ("Службени гласник РС", бр. 36/17) (Word, PDF);
 26. Правилник о приправности за рад ("Службени гласник РС", бр.16/17) (Word, PDF);
 27. Правилник о начину спровођења и мерама здравствене заштите у Министарству унутрашњих послова(Службени гласник РС, број 73 од 28.јула 2017.године) (Word, PDF);
 28. Директива о поступању Секретаријата и других организационих јединица у поступцима израде мишљења о примени прописа из делокруга Министарства унутрашњих послова (Word, PDF);
 29. Правилник о раду и делатности полицијских спортских удружења (Word, PDF);
 30. Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара (Word, PDF);
 31. Правилник о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда (Word, PDF);
 32. Правилник о критеријумима за избор кандидата за полазнике курса за Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица (Word, PDF);
 33. Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија постројења (Word, PDF);
 34. Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија станица за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова (Word, PDF);
 35. Правилник о техничким нормативима за заштиту индустријских објеката од пожара (Word, PDF);
 36. Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара (Word, PDF)