Реформе

Реформе

Реформа полиције је један од најважнијих реформских процеса у Републици Србији.

Она се огледа у трансформацији  у модерну, ефикасну, ефективну, демократску и одговорну полицију која је у складу са стандардима и моделима Европске уније.

Важност овог процеса се огледа у чињеници да се он наводи како у стратешким документима Министарства (Стратегија развоја Министарства унутрашњих послова 2011-2016) и стратешким приоритетима, тако и у другим националним документима, као што су: Национална стратегија придруживања Србије Европској унији и Стратегија реформе државне управе.