Документи

Нацрти закона

Нацрт закона о изменама и допунама закона о личној карти (Word, PDF)

Образложење (Word, PDF)

Предлог закључка о спровођењу јавне расправе са Образложењем и програмом (Word, PDF)

Преглед одредаба Закона о личној карти које се мењају и допуњују (Word, PDF)