Реформе

Циљеви

„СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ЉУДСКИХ РЕСУРСА У МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 2014-2016“

 

Стратегија развоја људских ресурса у Министарству унутрашњих послова 2014-2016, имала је за циљ обједињавање свих послова у делокругу функције управљања људским ресурсима и успостављање савременог система управљања људским ресурсима.

Прва стратегија људских ресурса биће израђена у 2018. години, која ће бити у функцији стратешких циљева Министарства.

 

 

Визија - Стратешка, савремена и професионална функција управљања људским ресурсима оријентисана ка остварењу циљева Министарства.

Мисија - Стварање свих неопходних услова, односно организационих, законодавних, људских и материјалних претпоставки за континуирано привлачење, задржавање и развој мотивисаних, посвећених и компетентних запослених на одговоран и транспарентан начин, базиран на заслугама.

 

 

Реформски процес функције управљања људским ресурсима има за циљ да уведе модеран концепт управљања људским ресурсима у Министарство.

Овакав начин управљања људским ресурсима ће створити основ за професионализацију полиције, која ће на овај начин повећати свој капацитет, ефикасност и бити, пре свега, у служби грађана.