Реформе

Стратешки приоритети

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ у раду Министарства за период 2015. до 2018. године:

  1. Борба против организованог криминала и корупције
  2. Реформа Министарства
  3. Већа безбедност грађана и рад полиције у заједници
  4. Европске интеграције