Реформе

Стратешки развој

Унапређење пословних процеса развоја ИКТ система МУП-а као и система за њихов надзор и контролу реализује се кроз пројекат „Подршка стратешком развоју ИТ система у МУП РС“, који се финансира донаторским средствима Краљевине Шведске, односно Шведске агенције за међународни развој (SIDA).