Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга са закључењем оквирног споразума - Одвоз хемијског и биолошког отпада из ДНК лабораторије и др, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 193/19
Позив
Документација
Одлука о обустави поступка
Oбавештење о обустави поступка