Finansije

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluga sa zaklјučenjem okvirnog sporazuma - Odvoz hemijskog i biološkog otpada iz DNK laboratorije i dr, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, JN broj 193/19
Poziv
Dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka