Финансије

Р.бр Назив документа Word PDF
1. Годишњи Извештај о набавкама на које се закон не примењује - 2021 година
2. План јавних набавки за 2022. годину
3. Измењена верзија плана јавних набавки - ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
4. 2021: II квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени / обустављени поступци
5. 2021: II квартал, образац Г - набавке на које се Закон не примењује
6. 2021: II квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
7. 2021: II квартал, образац А2 - извршење уговора
8. 2021: II квартал, образац А1 - измене уговорa
9. 2021: II квартал, образац A - подаци о уговорима
10. 2021: II квартал - непланиране набавке
11. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021.ГОДИНУ - НОВИ ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
12. 2021: I квартал, образац A - подаци о уговорима
13. 2021: I квартал, образац А1 - измене уговорa
14. 2021: I квартал, образац А2 - извршење уговора
15. 2021: I квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
16. 2021: I квартал, образац Г - набавке на које се Закон не примењује
17. 2021: I квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени / обустављени поступци
18. 2021: I квартал - непланиране набавке
19. 2020: IV квартал - измена, образац A - подаци о уговорима
20. 2020: IV квартал - измена, образац А1 - измене уговора
Прва<12345...>Последња