Финансије

Р.бр Назив документа Word PDF
1. 2019: I квартал, образац - подаци о уговорима
2. 2019: I квартал, образац А1 - измене уговора
3. 2019: I квартал, образац А2 - извршење уговора
4. 2019: I квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
5. 2019: I квартал, образац Г - набавке на које се Закон не примењује
6. 2019: I квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени / обустављени поступци
7. 2018: IV квартал, образац - подаци о уговорима
8. 2018: IV квартал, образац А1 - измене уговора
9. 2018: IV квартал, образац А2 - извршење уговора
10. 2018: IV квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
11. 2018: IV квартал, образац Г - набавке на које се Закон не примењује
12. 2018: IV квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени / обустављени поступци
13. Прва измена плана јавних набавки МУП-а за 2019. годину
14. План јавних набавки за 2019. годину
15. 2018: III квартал, образац - подаци о уговорима
16. 2018: III квартал - непланиране набавке
17. 2018: III квартал, образац А1 - измене уговора
18. 2018: III квартал, образац А2 - извршење уговора
19. 2018: III квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
20. 2018: III квартал, образац Г - набавке на које се Закон не примењује
Прва<12345...>Последња