Финансије

Р.бр Назив документа Word PDF
1. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021.ГОДИНУ - НОВИ ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
2. 2021: I квартал, образац A - подаци о уговорима
3. 2021: I квартал, образац А1 - измене уговорa
4. 2021: I квартал, образац А2 - извршење уговора
5. 2021: I квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
6. 2021: I квартал, образац Г - набавке на које се Закон не примењује
7. 2021: I квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени / обустављени поступци
8. 2021: I квартал - непланиране набавке
9. 2020: IV квартал - измена, образац A - подаци о уговорима
10. 2020: IV квартал - измена, образац А1 - измене уговора
11. 2020: IV квартал - измена, образац А2 - извршење уговора
12. 2020: IV квартал - измена, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
13. 2020: IV квартал - измена, образац Г- набавке на које се Закон не примењује
14. 2020: IV квартал - измена, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени /обустављени поступци
15. 2020: IV kvartal, obrazac A - podaci o ugovorima
16. 2020: IV квартал, образац А1 - измене уговора
17. 2020: IV квартал, образац А2 - извршење уговора
18. 2020: IV квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
19. 2020: IV квартал, образац Г- набавке на које се Закон не примењује
20. 2020: IV квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени /обустављени поступци
Прва<12345...>Последња