Финансије

Р.бр Назив документа Word PDF
1. Друга измена плана јавних набавки Министарства унутрашњих послова за 2019. годину
2. 2019: II квартал, образац A - подаци о уговорима
3. 2019: II квартал, образац А1 - измене уговора
4. 2019: II квартал, образац А2 - извршење уговора
5. 2019: II квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
6. 2019: II квартал, образац Г - набавке на које се Закон не примењује
7. 2019: II квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени / обустављени поступци
8. 2019: I квартал, образац - подаци о уговорима
9. 2019: I квартал, образац А1 - измене уговора
10. 2019: I квартал, образац А2 - извршење уговора
11. 2019: I квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
12. 2019: I квартал, образац Г - набавке на које се Закон не примењује
13. 2019: I квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени / обустављени поступци
14. 2018: IV квартал, образац - подаци о уговорима
15. 2018: IV квартал, образац А1 - измене уговора
16. 2018: IV квартал, образац А2 - извршење уговора
17. 2018: IV квартал, образац Б - подаци о уговорима у поступку јавне набавке мале вредности
18. 2018: IV квартал, образац Г - набавке на које се Закон не примењује
19. 2018: IV квартал, образац В1 и В2 - исходи поступака и поништени / обустављени поступци
20. Прва измена плана јавних набавки МУП-а за 2019. годину
Прва<12345...>Последња