Грађани

Промена регистрационе налепнице

За издавање регистрационе налепнице уместо нестале, власник или евидентирани корисник возила треба да приложи:

  1. регистрациони лист;
  2. изјаву о разлозима и околностима нестанка регистрационе налепнице;
  3. доказ о идентитету власника (важећу личну карту или личну карту за странца; путну исправу ако захтев подноси странац; доказ о упису у регистар код надлежног органа – за правна лица);
  4. уплатница генерисана на порталу еУправе 

Ако је регистрациона налепница дотрајала или оштећена уз захтев треба приложити:

  1. регистрациони лист;
  2. регистрациону налепницу;
  3. уплатница генерисана на порталу еУправе