Građani

Promena registracione nalepnice

Za izdavanje registracione nalepnice umesto nestale, vlasnik ili evidentirani korisnik vozila treba da priloži:

 1. registracioni list;
 2. izjavu o razlozima i okolnostima nestanka registracione nalepnice;
 3. dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca; putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac; dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica);
 4. dokaz o uplati propisanih troškova:
 • o plaćenoj naknadi za izradu registracione nalepnice (Word, PDF);
 • o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi (vidi tabelu) –tarifni broj 41 (taksa za zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole , potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice (duplikat) + taksa za izdavanje duplikatanove saobraćajne dozvole, potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice).

Ako je registraciona nalepnica dotrajala ili oštećena uz zahtev treba priložiti:

 1. registracioni list;
 2. registracionu nalepnicu;
 3. dokaz o uplati propisanih troškova:
 • o plaćenoj naknadi za izradu registracione nalepnice (Word, PDF);
 • o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi (vidi tabelu) –tarifni broj 41 (taksa za zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole , potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice (duplikat) + taksa za izdavanje duplikatanove saobraćajne dozvole, potvrde o privremenoj registraciji ili registracione nalepnice).