Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале врености услуга - Поткивање службених коња, ЈН 194/19
Позив
Документација
Одлукa о додели уговора
Обавештење о закључењу уговора