Finansije

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrenosti usluga - Potkivanje službenih konja, JN 194/19
Poziv
Dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaklјučenju ugovora