Финансије

Позив за подношење понуда у поступку мале вредности јавне набавке услуге са закључењем оквирног споразума - Сервисирање и технички преглед фискалних каса, ЈН број 191/19
Позив
Документација
Одлука о закључењу оквирног споразума