Finansije

Poziv za podnošenje ponuda u postupku male vrednosti javne nabavke usluge sa zaklјučenjem okvirnog sporazuma - Servisiranje i tehnički pregled fiskalnih kasa, JN broj 191/19
Poziv
Dokumentacija
Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaklјučenju okvirnog sporazuma