Финансије

Позив у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за јавну набавку услуга: Одржавање серверске инфраструктуре IBM WebSphere Portal и одржавање и унапређење постојећег решења заснованог на IBM Web content Manager/IBM WebSpehere Portal платформи, ЈН 102/19
Позив
Документација
Oдлукa о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом уговору