Finansije

Poziv u otvorenom postupku sa zaklјučenjem okvirnog sporazuma za javnu nabavku usluga: Održavanje serverske infrastrukture IBM WebSphere Portal i održavanje i unapređenje postojećeg rešenja zasnovanog na IBM Web content Manager/IBM WebSpehere Portal platformi, JN 102/19
Poziv
Dokumentacija
Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma