Финансије

Јавне набавке старије од 01.09.2015. годинеПозив за подношење понуда у поступку ЈН 40/19: Сир и кајмак домаћи
Шифра набавке 40/19
Рок за достављање понуда
13.05.2019. до 10.00 часоваПозив за подношење понуда у поступку ЈН 6/19 - Воће и поврће свеже и сушено
Шифра набавке 6/19
Рок за достављање понуда
19.04.2019. до 10.00 часова