Финансије

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга: Сервисирање роботехничких комплекса, ЈН 287/19
Позив
Документација
Oдлукa o oбустaви пoступкa
Обавештење о обустави поступка