Финансије

Јавне набавке старије од 01.09.2015. године

Обнављање лиценце и проширење софтверског пакета „Zylab“ формирањем тзв. „case maps“, JH број 205/19
Шифра набавке 205/19
Рок за достављање понуда
30.09.2019. до 10.00 часова

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке: Пнеуматски јастуци ЈН 114/19
Шифра набавке 114/19
Рок за достављање понуда
19.09.2019. до 10.00 часова
Претходно обавештење за канцеларијски материјал
Шифра набавке
Рок за достављање понуда