Финансије

Јавне набавке старије од 01.09.2015. године
Позив за подношење понуда у поступку ЈН 40/19: Сир и кајмак домаћи
Шифра набавке 40/19
Рок за достављање понуда
13.05.2019. до 10.00 часова