Дирекција полиције

Контакт

Управа саобраћајне полиције није надлежна за питања која се односе на регистрацију возила,
издавање саобраћајних и возачких дозвола, евидинтирање казнених поена,
заштитних мерa и мера безбедности забране управљања моторним возилом.
Наведени послови су у надлежности Управе за управне послове Министарства унутрашњих послова,
e-mail: registracijavozila@mup.gov.rs.
 
У циљу бржег добијања одговора на Ваша питања и сугестије које се односе на конкретне проблеме
у месту у коме станујете, радите или учествујете у саобраћају, а која су из
надлежности саобраћајне полиције,  можете се обратити:


Град Београд    
usppubgd@mup.gov.rs
011/2757017

Бор    
saobracajnapolicija.bo@mup.gov.rs
030/422-444 лок. 144

Ваљево    
saobracajnapolicija.va@mup.gov.rs
014/294-440

Врање    
saobracajnapolicija.vr@mup.gov.rs
017/401-525

Зајечар    
saobracajnapolicija.za@mup.gov.rs
019/421-370

Зрењанин    
saobracajnapolicija.zr@mup.gov.rs
023/565-191

Јагодина    
saobracajnapolicija.ja@mup.gov.rs
035/201-100 лок. 241

Кикинда
saobracajnapolicija.ki@mup.gov.rs
0230/439-544

Крагујевац    
saobracajnapolicija.kg@mup.gov.rs
034/324-426

Краљево    
saobracajnapolicija.kv@mup.gov.rs
036/364-014

Крушевац    
saobracajnapolicija.ks@mup.gov.rs
037/442-087

Лесковац    
saobracajnapolicija.le@mup.gov.rs
016/243-936

Ниш    
saobracajnapolicija.ni@mup.gov.rs
018/527-767

Нови Пазар    
saobracajnapolicija.np@mup.gov.rs
020/366-000 лок. 066

Нови Сад    
saobracajnapolicija.ns@mup.gov.rs
021/489-1433

Панчево    
saobracajnapolicija.pa@mup.gov.rs
013/325-280

Пирот    
saobracajnapolicija.pi@mup.gov.rs
010/311-363 лок. 102

Пожаревац    
saobracajnapolicija.po@mup.gov.rs
012/530-545

Пријепоље    
saobracajnapolicija.pp@mup.gov.rs
033/712-187

Прокупље    
saobracajnapolicija.pk@mup.gov.rs
027/327-271

Смедерево    
saobracajnapolicija.sd@mup.gov.rs
026/619-916

Сомбор    
saobracajnapolicija.so@mup.gov.rs
025/466-515

Сремска Митровица    
saobracajnapolicija.sm@mup.gov.rs
022/623-444

Суботица    
saobracajnapolicija.su@mup.gov.rs
024/556-230

Ужице    
saobracajnapolicija.ue@mup.gov.rs
031/596-178

Чачак    
saobracajnapolicija.ca@mup.gov.rs
032/223-050

Шабац    
saobracajnapolicija.sa@mup.gov.rs
015/345-807

Управа саобраћајне полиције
usp@mup.gov.rs