Дирекција полиције

Јединица за обезбеђење одређених личности и објеката

 

Јединица за обезбеђење одређених личности и објеката (ЈЗО) је организациона јединица у саставу Дирекције полиције.

Јединица за обезбеђење одређених личности и објеката врши безбедносну заштиту одређених лица у складу са Уредбом о одређивању послова безбедносне заштите одређених лица и објеката („Службени гласник Републике Србије“ број 72 од 8.10.2010. године и број 64 од 24.7.2013. године):

  • председника Републике,
  • председника Народне скупштине,
  • председника Владе,
  • министра спољних послова,
  • министра унутрашњих послова,
  • директора полиције и
  • страних државника носиоца највиших државних функција током службених посета Републици Србији.

Такође поред наведених лица, полицијски службеници Јединице за обезбеђење одређених личности и објеката безбедносно штите носиоце највиших правосудних функција и друге државне функционере, у зависности од процене угрожености, а по препоруци Бироа за координацију рада служби безбедности, а изузетно и носиоце највиших правосудних функција и друге државне функционере, по престанку функције коју су обављали, уколико су безбедносно штићени, а све у зависности од процене угрожености и по препоруци Бироа за координацију служби безбедности.

У складу са Уредбом, Јединица за обезбеђење одређених личности и објеката врши безбедносну заштиту одређених објеката:

- Народне скупштине;

- Генералног секретаријата председника Републике;

- Владе;

- министарстава;

- других објеката које користе одређена лица.

Поред наведених објеката Јединица је одговорна и за обезбеђење дипломатско конзуларних представништва.

У обављању послова безбедносне заштите, Јединица за обезбеђење одређених личности и објеката у оквиру своје надлежности планира, организује, координира и непосредно спроводи мере безбедносне заштите:

- превентивно-безбедносне мере,

- мере превентивно-техничке заштите,

- мере физичке заштите,

- мере превентивнe медицинске заштите.

Јединица за обезбеђење одређених личности и објеката сарађује са безбедносним службама и Министарством спољних послова, организационим јединицама Министарства и подручним полицијским управама, у погледу безбедносне заштите одређених личности и објеката.

Формирана је 9.4.2003. године тадашња Управа за обезбеђење (УЗО) као организациона јединица Ресора јавне безбедности МУП-а Републике Србије (данас Дирекција полиције), чиме су послови безбeдносне заштите  одређених личности и објеката, из три организационе јединице различитих државних органа обједињени у једну  целину:

            1. Јединица за обезбеђење републичких органа Ресора јавне безбедности МУП-а,

            2. Шеста управа Ресора државне безбедности МУП-а и

            3. Прва управа Савезног МУП-а.

Управа за обезбеђење одређених личности и објеката 2016. године променила је назив у Јединицу за обезбеђење одређених личности и објеката и добила статус посебне јединице.