Грађани

Издавање дупликата возачке или пробне возачке дозволе

Уместо возачке дозволе или пробне возачке дозволе у којој су погрешно уписани подаци, изгубљене, украдене, оштећене или уништене возачке дозволе (на захтев имаоца дозволе) издаје се нова возачка дозвола. Уз захтев је неопходно приложити:

  1. изјаву подносиоца о разлозима и околностима због којих се тражи издавање дупликата;
  2. возачку дозволу (ако је оштећена или су у истој погрешно уписани подаци);
  3. важећу личну карту на увид;
  4. Уплатница генерисана на порталу еУправе