Грађани

Извод из матичнe књигe југословенских држављана

За издавање уверења из матичне књиге југословенских држављана потребно је приложити:

  1. важећу личну карту,
  2. тарифни број 11 (ВИДИ ТАБЕЛУ)