Финансије

Р.бр Назив документа Word PDF
81. 2015: СВС - I квартал - Oбразац G
82. 2015: СВС - I квартал - Oбразац V
83. 2015: СВС - II квартал - Oбразац A
84. 2015: СВС - II квартал - Oбразац A1
85. 2015: СВС - II квартал - Oбразац A2
86. 2015: SVS - II kvartal - Obrazac B
87. 2015: СВС - II квартал - Oбразац G
88. 2015: СВС - II квартал - Oбразац V
89. 2015: СВС - III квартал - Oбразац A
90. 2015: СВС - III квартал - Oбразац A1
91. 2015: СВС - III квартал - Oбразац A2
92. 2015: СВС - III квартал - Oбразац B
93. 2015: СВС - III квартал - Oбразац G
94. 2015: СВС - III квартал - Oбразац V
95. План јавних набавки на које се закон не примењује за 2015. годину
96. План јавних набавки на које се закон не примењује - буџетски фонд за ванредне ситуације за 2015. годину
97. План јавних набавки Министарства унутрашњих послова - буџетског фонда за ванредне ситуације за 2015. годину
98. План јавних набавки за 2016. годину - Сектор за ванредне ситуације
99. 2016 - I квартал – Непланиране набавке - Закључени уговори у поступку јавне набавке без поступка јавне набавке мале вредности
100. 2015: III квартал - Oбразац B