Финансије

Позив за подношење понуда за поступак јавне набавке мале вредности услуга са закључењем оквирног споразума: Софтвер за I2 Analysts Notebook са једногодишњом лиценцом, ЈН број 222/19
Позив
Документација