Финансије

Позив за подношење понуда за отворени поступак јавне набавке добара са закључењем оквирног споразума: Заштитне рукавице, маске и скафандери, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН 132/19
Позив
Документација
Одговор на питање 1
Одговор на питање 2
Одлукa о закључењу Оквирног споразума