Финансије

Позив за подношење понуда за отворени поступак са закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције за набавку услуга: Хитне, додатне и непредвиђене набавке услуга - остале опште услуге, ЈН број 23/19
Позив
Документација
Одлукa о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму