Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга са закључењем оквирног споразума - Форензички софтвер „Guidance Software EnCase“, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 86/19
Позив
Документација
Измена конкурсне документације
Нова важећа конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за доставу понуда
Oдлукa o зaкључeњу oквирнoг спoрaзумa
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору