Финансије

Позив за поступак јавне набавке мале вредности услуге са закључењем оквирног споразума: Годишња подршка за форензички софтвер "Magnet Forensic Internet Evidence Finder", ЈН 223/19
Позив
Документација
Одговор на питање
Одговори на питања
НОВА важећа конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Одговори на питања
Одлука о обустави поступка