Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Сервисирање и ремонт компресора за пуњење боца изолационих апарата компримованим ваздухом, ЈН 98/19
Позив
Документација
Одлука о додели уговора