Финансије

Позив за подношење понуда за отворени споступак са закључењем оквирног споразума - Контрола система за грејање и климатизацију, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 42/19
Позив
Документација
Одгвор на питање
Одлукa о закључење оквирног споразума
Обавештење о закљученом Оквирном споразуму