Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова: Санација електроинсталација у објекту ПС Лозница, ЈН-75/19
Позив
Документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закључењу уговора