Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга, са закључењем оквирног споразума :Услуга сервисирања мобилних телефона (пуњача, аутопуњача, батерија) ЈН 145/19
Позив
Документација