Финансије

Име конкурса Датум објављивања
Конкурс за упис полазника у Центар за основну полицијску обуку – ПУ за град Београд 20.06.2018. године.
КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА - КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 15.05.2018. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РУКОВОДЕЋЕГ РАДНОГ МЕСТА-Заменик начелника Одељења за медије и комуникације у Кабинету министра, 1 (један) извршилац, статус „ПД“ 16.03.2018. године.
Одлука по приговору Миливоја Величковића из Бора на првостепене одлуке по Огласу број 360-583/10--9 од 5.11.2010. године, за давање у закуп на одређено време пет станова у Бору, датум објављивања 5.2.2018. године 05.02.2018. године.
Одлука којом се мења Одлука Стамбене комисије МУП-а број 360-583/10-9-1 од 14.10.2016. године, по Огласу број 360-583/10--9 од 5.11.2010. године, за давање у закуп на одређено време пет станова у Бору, датум објављивања 5.2.2018. године - Бошко Дубљевић. 05.02.2018. године.
Одлука којом се мења Одлука Стамбене комисије МУП-а број 360-583/10-9-3 од 14.10.2016. године, по Огласу број 360-583/10--9 од 5.11.2010. године, за давање у закуп на одређено време пет станова у Бору, датум објављивања 5.2.2018. године - Миливоје Величковић. 05.02.2018. године.
КОНКУРС ЗА УПИС 250 ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ 26.01.2018. године.
КОНКУРС ЗА УПИС 400 ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ 26.01.2018. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА-Послови фонетске, психолошке анализе и анализе лингвистичког садржаја аудио записа у Групи за комплексну анализу аудио записа, Одељење за вештачења, Национални криминалистичко-технички центар, Управа криминалистичке полиције 27.12.2017. године.
Резултати јавног позива организацијама цивилног друштва за учешће у процесу праћења, извештавања и оцењивања спровођења Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017-2022. године – РАНГ ЛИСТА 08.12.2017. године.
Резултати јавног позива организацијама цивилног друштва за учешће у процесу праћења, извештавања и оцењивања спровођења Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017-2022. године – КОНАЧНА ОДЛУКА 08.12.2017. године.
К О Н К У Р С ЗА УПИС 50 ПОЛАЗНИКА ЗА ОСНОВНУ ОБУКУ ПРИПАДНИКА ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКИХ ЈЕДИНИЦА 24.11.2017. године.
Одлука о давању у закуп на одређено време од пет година једног стана у Ивањици, по Огласу број 360-157/16-12 од 14.10.2016. године, датум објављивања 21.11.2017. године – Ћурчић Владан. 21.11.2017. године.
Одлука којом се утврђује да Предлог листе реда првенства број 360-38/17-4 од 28.4.2017. године по Огласу број 360-157/16-12 од 14.10.2016. године за давање у закуп на одређено време од пет година једног стана у Ивањици, представља Коначну листу, датум објављивања 21.11.2017. године. 21.11.2017. године.
Одлука о давању у закуп на одређено време од пет година једног стана у Чачку, по Огласу број 360-10/14--3 од 17.1.2014. године, датум објављивања 21.11.2017. године – Поповић Богољуб 21.11.2017. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА-Медицински техничар у Одсеку за здравствену превенцију, Одељење за здравље запослених и безбедност на раду, Сектор за људске ресурсе 17.11.2017. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА-Послови здравствене превенције – доктор медицине, Група за људске ресурсе ПУ Врање, Сектор за људске ресурсе 16.11.2017. године.
Резултати Јавног позива за избор ОЦД за праћење Стратегије превенције и сузбијања трговине лјудима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017-2022. године 15.11.2017. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА-Послови здравствене превенције – доктор медицине, Група за људске ресурсе ПУ Суботица, Сектор за људске ресурсе 15.11.2017. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА-Послови психолошке селекције у Одсеку за психолошку селекцију, Одељење за психолошку превенцију и селекцију, Сектор за људске ресурсе 13.11.2017. године.
Прва<...678910>Последња