Финансије

Име конкурса Датум објављивања
ПОСТУПAК ОТКУПА СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА-Отпадни папир који настаје у редовном пословању МУП-а 26.02.2019. године.
Конкурс за пријем 400 кандидата на основну полицијску обуку за потребе ПУ за град Београд 14.02.2019. године.

Конкурс за упис на докторске академске студије Криминалистичко-полицијскe академијe, у школској 2018/2019. години

10.10.2018. године.

Конкурс за упис на академске студије другог степена Криминалистичко-полицијске академије, у школској 2018/2019. години

10.10.2018. године.
Предлог листе реда првенства 02/3 број 360-42/18-7 од 31.5.2018. године, по Огласу број 360-157/16-10 од 14.10.2016. године за решавање стамбених потреба давањем у закуп на одређено време једног стана у Србобрану 29.06.2018. године.
Конкурс за упис полазника на основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица 20.06.2018. године.
Конкурс за упис полазника у Центар за основну полицијску обуку – ППУ 20.06.2018. године.
Конкурс за упис полазника у Центар за основну полицијску обуку – ПУ за град Београд 20.06.2018. године.
КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА - КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 15.05.2018. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РУКОВОДЕЋЕГ РАДНОГ МЕСТА-Заменик начелника Одељења за медије и комуникације у Кабинету министра, 1 (један) извршилац, статус „ПД“ 16.03.2018. године.
Одлука по приговору Миливоја Величковића из Бора на првостепене одлуке по Огласу број 360-583/10--9 од 5.11.2010. године, за давање у закуп на одређено време пет станова у Бору, датум објављивања 5.2.2018. године 05.02.2018. године.
Одлука којом се мења Одлука Стамбене комисије МУП-а број 360-583/10-9-1 од 14.10.2016. године, по Огласу број 360-583/10--9 од 5.11.2010. године, за давање у закуп на одређено време пет станова у Бору, датум објављивања 5.2.2018. године - Бошко Дубљевић. 05.02.2018. године.
Одлука којом се мења Одлука Стамбене комисије МУП-а број 360-583/10-9-3 од 14.10.2016. године, по Огласу број 360-583/10--9 од 5.11.2010. године, за давање у закуп на одређено време пет станова у Бору, датум објављивања 5.2.2018. године - Миливоје Величковић. 05.02.2018. године.
КОНКУРС ЗА УПИС 250 ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ 26.01.2018. године.
КОНКУРС ЗА УПИС 400 ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ 26.01.2018. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА-Послови фонетске, психолошке анализе и анализе лингвистичког садржаја аудио записа у Групи за комплексну анализу аудио записа, Одељење за вештачења, Национални криминалистичко-технички центар, Управа криминалистичке полиције 27.12.2017. године.
Резултати јавног позива организацијама цивилног друштва за учешће у процесу праћења, извештавања и оцењивања спровођења Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017-2022. године – РАНГ ЛИСТА 08.12.2017. године.
Резултати јавног позива организацијама цивилног друштва за учешће у процесу праћења, извештавања и оцењивања спровођења Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017-2022. године – КОНАЧНА ОДЛУКА 08.12.2017. године.
К О Н К У Р С ЗА УПИС 50 ПОЛАЗНИКА ЗА ОСНОВНУ ОБУКУ ПРИПАДНИКА ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКИХ ЈЕДИНИЦА 24.11.2017. године.
Одлука о давању у закуп на одређено време од пет година једног стана у Ивањици, по Огласу број 360-157/16-12 од 14.10.2016. године, датум објављивања 21.11.2017. године – Ћурчић Владан. 21.11.2017. године.
Прва<...678910>Последња