Финансије

Име конкурса Датум објављивања
Конкурс за продају 122 социјално непрофитна стана у Београду припадницима Министарства унутрашњих послова. 30.01.2017. године.
Одлука којом се мења Одлука Стамбене комисије Министарства унурашњих послова број 360-10/14-4-2 од 29.01.2016. године, по огласу број 360-10/14-4 од 17.01.2014. године, за давање у закуп на одређено време два стана у Нишу - Велимир Васић 27.01.2017. године.
Одлука по приговору Дејана Богосављевића из Ниша на првостепене одлуке по Огласу 360-10/14-4 од 17.01.2014. године за давање у закуп на одређено време два стана у Нишу. 27.01.2017. године.
Одлука по приговору Велимира Васића из Ниша на првостепене одлуке по Огласу 360-10/14-4 од 17.01.2014. године за давање у закуп на одређено време два стана у Нишу. 27.01.2017. године.
Оглас број 360-157/16-11 од 14.10.2016. године за давање у закуп на одређено време једног стана у Крагујевцу, датум објављивања 11.01.2017. године. 11.01.2017. године.
Одлука којом се поништава одлука о давању на привремено коришћење једног стана у Зајечару, по Огласу 34 број 360-304 од 09.12.2004. године - Воинов Воја 21.12.2016. године.
Одлука о давању у закуп на одређено време од пет година једног стана у Зајечару, по Огласу 34 број 360-304 од 09.12.2004. године - Живуловић Велибор 21.12.2016. године.
Одлука о давању у закуп на одређено време од пет година једног стана у Зајечару, по Огласу 34 број 360-304 од 09.12.2004. године - Марковић Ивица 21.12.2016. године.
Одлука о давању у закуп на одређено време од пет година једног стана у Зајечару, по Огласу 34 број 360-304 од 09.12.2004. године - Марковић Горан 21.12.2016. године.
Одлука о давању у закуп на одређено време од пет година једног стана у Зајечару, по Огласу 34 број 360-304 од 09.12.2004. године - Ћирић Дејан 21.12.2016. године.
Одлука којом се мења одлука о давању у закуп на одређено време од пет година једног стана у Зајечару, по Огласу 34 број 360-304 од 09.12.2004. године - Стојановић Ивица 21.12.2016. године.
Одлука о давању у закуп на одређено време од пет година једног стана у Зајечару, по Огласу 34 број 360-304 од 09.12.2004. године - Цуковић Снежана 21.12.2016. године.
Одлука о давању у закуп на одређено време од пет година једног стана у Књажевцу, по Огласу број 360-79/14-5 од 24.9.2014. године – Младеновић Млађан 15.12.2016. године.
Одлука о давању у закуп на одређено време од пет година једног стана у Књажевцу, по Огласу број 360-79/14-5 од 24.9.2014. године – Милојевић Саша 15.12.2016. године.
Одлука о давању у закуп на одређено време од пет година једног стана у Књажевцу, по Огласу број 360-79/14-5 од 24.9.2014. године - Дејановић Зоран 15.12.2016. године.
Оглас број 360-157/16-10 од 14.10.2016. године, за давање у закуп на одређено време једног стана у Србобрану 29.11.2016. године.
Коначна листа реда првенства по Огласу број 360-79/14-5 од 24.09.2014. године за давање у закуп на одређено време 3 стана у Књажевцу, датум објављивања 24.11.2016. године. 24.11.2016. године.
Оглас број 360-157/16-12 од 14.10.2016. године за давање у закуп на одређено време једног стана у Ивањици 21.11.2016. године.
Одлука о давању на привремено поришћење једног стана у Краљеву, по Огласу број 360-95/14-5 од 25.12.2014. године - Богојевић Зоран 04.11.2016. године.
Одлука о давању на привремено поришћење једног стана у Краљеву, по Огласу број 360-95/14-5 од 25.12.2014. године - Пешовић Златко 04.11.2016. године.
Прва<...678910>Последња