Министарство

Помоћници министра

СЛОБОДАН НЕДЕЉКОВИЋ – Помоћник министра и начелник Сектора за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије 

Слободан Недељковић

Слободан Недељковић

Рођен 1971. у Земуну, завршио је средњу електротехничку школу "Никола Тесла" у Београду, смер телекомуникације, као и Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, смер ПТТ саобраћаја.

Радио је у ЈП ПТТ Саобраћаја “Србија“, на пословима у Дирекцији за поштанску мрежу, као и на радном месту помоћника директора за Београд - Центар.

Од 2009. године ради у Министарству унутрашњих послова на месту начелника Управе за информационе технологије, након чега је 2010. године, постављен на место помоћника министра и начелника Сектора за аналитику , телекомуникације и информационе технологије.

Ожењен је и отац је двоје деце.

 

 

 

ЖЕЉКО ВЕСЕЛИНОВИЋ - Помоћник министра и начелник Сектора за материјално–финансијске послове 

 

Рођен 29. новембра 1961. године у Београду. Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду. Положио правосудни испит.

У Министарство унутрашњих послова је прешао 1996. године из адвокатуре.

Жељко Веселиновић

Жељко Веселиновић

Радио је на руководећим пословима стварно – правног и облигационог карактера на месту шефа Одсека за имовинске послове и начелника Одељења за имовинско – правне послове.

Од 2007. године на месту је помоћника начелника Сектора по правним, имовинским и финансијским линијама рада, а од 2011. године на месту заменика начелника Сектора.

Узимао је учешћа у раду многих међуресорних тела и радних група.

Више пута награђиван и унапређиван. Добитник годишње награде Министарства 2004. године.

Сертификат: Proffessional Development & Strategic Economic Needs and Security Exercise.

Решењем Владе од 6. јула 2017. године постављен је на положај помоћника министра унутрашњих послова – начелника Сектора за материјално – финансијске послове.

Отац двојице синова.

 

ЗОРАН ЛАЗАРОВ – Помоћник министра и начелник Сектора за међународну сарадњу, европске послове и планирање

Зоран Лазаров рођен је 27. марта 1979. године, у Панчеву. Дипломирао је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, на смеру међународни односи.

Зоран Лазаров

Зоран Лазаров

У Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, од 2007. године, на позицији саветника, био је ангажован на пословима европских интеграција у поглављима 11, 12 и 13, као и на пословима међународне билатералне сарадње.

Каријеру у Министарству унурашњих послова започео је 2010. године у Сектору финансија, људских ресурса и заједничких послова, Одељење за ИПА пројекте, као координатор за праћење и спровођење пројеката финансираних из фондова Европске уније и координатор за ТАИЕКС.

Одлуком Владе Републике Србије именован је за заменика председника Преговарачке групе за Поглавље 24 „Правда слобода и безбедност“. Радио је на припреми документације и руководио припремама за експланаторни и билатерални скрининг за Поглавље 24.

Обављао је функцију заменика председника Интерне радне групе за европске интеграције у МУП-у Републике Србије. Сертификован је за рад на ИПА пројектима за које је прошао потребне тренинге за децентрализовано управљање.

У Биро за међународну сарадњу и европске послове Кабинета министра прелази 2012. године, а 2014. године постаје шеф Бироа.

Формирањем Сектора за међународну сарадњу, европске послове и планирање, 2015. године долази на место заменика начелника Сектора, а 2016. године, Одлуком Владе Републике Србије именован је за вршиоца дужности помоћника министра, начелника Сектора за међународну сарадњу, европске послове и планирање.

Након спроведеног Јавног конкурса, Решењем Владе Републике Србије од 06.10.2017. године постављен је на положај помоћника министра, начелника Сектора за међународну сарадњу, европске послове и планирање, на пет година.

Течно говори енглески и служи се француским језиком.