Ministarstvo

Ministar unutrašnjih poslova

Dr Nebojša Stefanović

Nebojša Stefanović je rođen 20. novembra 1976. godine u Beogradu. Devetu gimnaziju „Mihajlo Petrović Alas“ završio je u Beogradu, a diplomirao je na Fakultetu za poslovne studije, Megatrend univerziteta.

Zvanje magistra ekonomskih nauka, Nebojša Stefanović je stekao odbranivši tezu „Savremeni principi menadžmenta u lokalnoj samoupravi“, 2011. godine. Doktorirao je juna 2013. godine, na temu „Nova uloga strategijskog menadžmenta u upravljanju lokalnom samoupravom“. Završio Visoke studije bezbednosti i odbrane.

Od 2004. do 2008. godine bio je zaposlen u preduzeću za spoljnu i unutrašnju trgovinu „Interspeed“ d.o.o. na poziciji direktora marketinga. Od 2008. godine, prelazi na dužnost finansijskog direktora u preduzeću „Jabuka“ d.o.o.

U periodu od 2004. do 2008. godine bio je odbornik u Skupštini grada Beograda.

Na parlamentarnim izborima 2007. godine izabran je za narodnog poslanika, a obavljao je i dužnost predsednika Odbora za trgovinu i turizam Narodne skupštine Republike Srbije.

Na izborima 2012. godine izabran je za poslanika Narodne skupštine Republike Srbije i odbornika Skupštine grada Beograda.

Od jula 2012. godine do aprila 2014. godine Nebojša Stefanović obavljao je funkciju predsednika Narodne skupštine Republike Srbije i predsednika Odbora za prava deteta. Bio je i šef delegacije NS RS u Interparlamentarnoj uniji.

Na parlamentarnim izborima 2014. godine, izabran je za poslanika Narodne skupštine Republike Srbije.

Za ministra unutrašnjih poslova Republike Srbije izabran je aprila 2014. godine, a od avgusta 2016. godine ujedno je i potpredsednik Vlade Republike Srbije.

Novembra 2017. godine imenovan je za sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost, a istovremeno obavlja i funkciju šefa Biroa za koordinaciju službi bezbednosti.

Takođe, obavlja funkcije predsednika Saveta za borbu protiv trgovine ljudima, komandant je Republičkog štaba za vanredne situacije, predsednik Nacionalnog saveta za sprečavanje negativnih pojava u sportu i Koordinacionog tima za usmeravanje aktivnosti u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Osnivač je Srpske napredne stranke, član njenog Predsedništva i predsednik Gradskog odbora Beograd.

Dr Nebojša Stefanović govori engleski i ruski jezik.

U braku je sa Anom i ima ćerku Ninu i sina Filipa.