Građani

Promena registracione nalepnice

Za izdavanje registracione nalepnice umesto nestale, vlasnik ili evidentirani korisnik vozila treba da priloži:

  1. registracioni list;
  2. izjavu o razlozima i okolnostima nestanka registracione nalepnice;
  3. dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca; putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac; dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica);
  4. uplatnica generisana na portalu eUprave 

Ako je registraciona nalepnica dotrajala ili oštećena uz zahtev treba priložiti:

  1. registracioni list;
  2. registracionu nalepnicu;
  3. uplatnica generisana na portalu eUprave