Građani

Izdavanje tablica za privremeno označavanje vozila (PROBA)

Tablice za privremeno označavanje vozila izdaju se za: motorna i priključna vozila koja su prepravljena ili popravljena; kojima se obavlja probna vožnja radi ispitivanja ili prikazivanja svojstava; novoproizvedena vozila koja se kreću od proizvođača do skladišta; vozila koja se kreću od mesta preuzimanja kao neregistrovana do mesta u kojem će biti registrovana i radi sprovođenja carinskog postupka.

Zahtev za izdavanje probnih tablica podnosi vlasnik vozila. Zahtev se podnosi organu unutrašnjih poslova nadležnom prema mestu iz koga se vozilo odvozi ili pravnom licu koje ima ovlašćenje nadležne organizacione jedinice MUP-a da izdaje probne tablice.

Za izdavanje tablica za privremeno označavanje vozila treba priložiti:

  1. popunjen zahtev za izdavanje tablica za privremeno označavanje vozila;
  2. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila (osim za vozilo koje se odvozi na tehnički pregled);
  3. dokaz o obaveznom osiguranju;
  4. dokaz o vlasništvu vozila;
  5. dokaz o istovetnosti (važeću ličnu kartu, dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica);
  6. uplatnica generisana na portalu eUprave