Građani

Da li organizacione jedinice MUP-a daju podatke o adresi prebivališta pravnim licima i građanima i pod kojim uslovima?

Organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova dostavlјaju pravnim i fizičkim licima podatak o adresi prebivališta ili boravišta građana uz priloženi dokaz o opravdanom pravnom interesu i zakonskom osnovu za traženje i prijem navedenog podatka, a ukoliko im je isti neophodan za izvršavanje poslova iz njihove nadležnosti.

Napominjemo da zahtev za dostavu podataka mora biti obrazložen, kao i da sadrži podatke na osnovu kojih lice čiji se podaci traže može biti određeno ili odredivo.