Finansije

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku sa zaklјučenjem okvirnog sporazuma javne nabavke usluga: Licence za Unified threat management (utm) servere za podršku mobilnih informacionih sistema MUP-a, JN-61/19
Poziv
Dokumentacija
Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za 2019. godinu