Finansije

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluga, oblikovane u dve partije: Održavanje uređaja za dalјinsko upravlјanje sirenama i održavanje spojnih puteva za dalјinsko aktiviranje sirena, JN broj 119/19
Poziv
Dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka