Finansije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti - Skidanje radiološkog izvora zračenja, JN 45/19
Poziv
Dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava