Finansije

Poziv za podnošenje ponuda za postupak javne nabavke usluga sa zaklјučenjem okvirnog sporazuma sa ponovnim otvaranjem konkurencije, oblikovan u 28 partija: Usluge tekućeg održavanja objekata MUP-a, JN 35/20.
Poziv
Dokumentacija
Poziva za podnošenje ponuda-engleski jezik
Odgovor na pitanje
Odgovor na pitanje
Оdgovor na pitanje sa izmenom konkursne dokumentacije
Оdgovor na pitanje
Odgovor na pitanje sa izmenom
Nova važeća konkursna dokumentacija
Оdgovor na pitanje
Odgovor na pitanje
Odgovor na pitanje
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - partija 1
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - partija 2
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - partija 3
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - partija 4
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - partija 5
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - partija 6
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - partija 7
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - partija 8
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - partija 9
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - partija 10
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - partija 11
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - partija 12
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - partija 13
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - partija 14
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - partija 15
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - partija 16
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - partija 17
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - partija 18
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - partija 19
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - partija 20
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - partija 21
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - partija 22
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - partija 23
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - partija 24
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - partija 25
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - partija 26
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - partija 27
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - partija 28