Finansije

R.br Naziv dokumenta Word PDF
1. 2020: I kvartal, obrazac A - podaci o ugovorima
2. 2020: I kvartal, obrazac A1 - izmene ugovora
3. 2020: I kvartal, obrazac A2 - izvršenje ugovora
4. 2020: I kvartal, obrazac B - podaci o ugovorima u postupku javne nabavke male vrednosti
5. 2020: I kvartal, obrazac G - nabavke na koje se Zakon ne primenjuje
6. 2020: I kvartal, obrazac V1 i V2 - ishodi postupaka i poništeni / obustavlјeni postupci
7. 2019: IV kvartal, obrazac A - podaci o ugovorima
8. 2019: IV kvartal, obrazac A1 - izmene ugovora
9. 2019: IV kvartal, obrazac A2 - izvršenje ugovora
10. 2019: IV kvartal, obrazac B - podaci o ugovorima u postupku javne nabavke male vrednosti
11. 2019: IV kvartal, obrazac G - nabavke na koje se Zakon ne primenjuje
12. 2019: IV kvartal, obrazac V1 i V2 - ishodi postupaka i poništeni / obustavlјeni postupci
13. 2019: IV kvartal - neplanirane nabavke
14. 2019: III kvartal, obrazac A - podaci o ugovorima
15. 2019: III kvartal, obrazac A1 - izmene ugovora
16. 2019: III kvartal, obrazac A2 - izvršenje ugovora
17. 2019: III kvartal, obrazac B - podaci o ugovorima u postupku javne nabavke male vrednosti
18. 2019: III kvartal, obrazac G - nabavke na koje se Zakon ne primenjuje
19. 2019: III kvartal, obrazac V1 i V2 - ishodi postupaka i poništeni / obustavlјeni postupci
20. Druga izmena plana javnih nabavki Ministarstva unutrašnjih poslova za 2019. godinu
Prva<12345...>Poslednja