Архива

Документа СУК

15.05.2017.
Обавештење

Министарство унутрашњих послова у циљу објективног информисања јавности објављује документа Сектора унутрашње контроле из којих се недвосмислено види да је та организациона јединица 15. децембра 2016. године наложила Полицијској управи у Новом Саду да испита основаност притужби мајке оштећеног. Дакле Сектор унутрашње контроле је поступак покренуо два месеца пре него што је осуђеник Звездан Јовановић упутио писмо кабинету министра унутрашњих послова.

Мајка оштећеног је прву притужбу на рад полицијског службеника Далибора Карановића, везано за поступање према њеном сину, упутила 30. новембра 2016. године. Имајући у виду да је притужба била непотпуна Сектор је од ње два дана касније, 2. децембра затражио да пријаву употпуни, што је она и учинила 5. децембра. Поступајући по пријави Сектор унутрашње контроле 15. децембра 2016. године наложио је Полицијској управи у Новом Саду да провери наводе из притужбе мајке оштећеног изнете на рад полицијског службеника Далибора Карановића и предузме друге мере и радње у циљу утврђивања потпуног чињеничног стања.