Актуелно

МУП: Алексићева оптужба о прикривању података о миграцијама нетачна

07.02.2024.
МУП

У циљу тачног информисања јавности, а посебно како би се онемогућиле нетачне и злонамерне информације пласиране у јавности у емисији Радио телевизије Србије “Таковска 10”, емитоване 6. фебруара, у којој је народни посланик Мирослав Алексић изјавио да је Министарству унутрашњих послова од 27.10.2023. године поднео преко 25 захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја у којима је тражио достављање информације о томе колико је људи пресељено у град Београд у септембру, уједно постављајући питање „зашто би МУП прикривао податке колико је људи дошло у Београд и да је свима јасно да су представници режима ухваћени у крађи“, обавештавамо о следећем:
 
Мирослав Алексић је поднео захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја 5.10.2023. године, а након тога је у наредном периоду доставио још 16 идентичних захтева, којима је тражио податке о броју грађана са пријављеним пребивалиштем у другим градовима и општинама Републике Србије који су у периоду од 1.09.2023. до 1.10.2023. године променили пребивалиште тако да се пребивалиште сада налази на територији града Београда, те број уписаних лица са пребивалиштем у граду Београду након извршене промене података и да ли је поступак промене пребивалишта грађана извршен у складу са Законом о пребивалишту и боравишту грађана, а посебно имајући у виду одредбе члана 9. став 4, 11. и 18. наведеног закона. 

Тражио је захтевом да му се одговори доставе на мејл адресу и адресу за личну доставу писмена које је навео у захтеву.

Како су захтеви били садржински исти и поднети од стране истог тражиоца и сви упућени на исту адресу органа власти-Полицијској управи за град Београд, Булевар деспота Стефана 107, пре експедовања одговора, у законском року је тражиоцу упућен допис, којим се рок за поступање по захтевима продужава до 40 дана, а након тога је и упућен јединствени одговор, 17.11.2023. године, којим је тражилац у складу са одредбом члана 10. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја обавештен да се тражене информације налазе на сајту МУП.

Одговор је тражиоцу експедован на адресе на које је захтевао да му се доставе информације и то на назначену мејл адресу и адресу за пријем писмена у складу са правилима доставе прописане одредбама Закона о општем управном поступку и Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 
 
Од њега је затражено да потврди пријем мејла што тражилац није учинио, а достављање овог акта је покушано у складу са одредбама Закона о општем управном поступку, где је Министарству враћена доставница у којој се наводи да је 28.11.2023. године у два наврата покушана достава и да је након тога остављено обавештење о начину преузимања пошиљке, где он није у законском року преузео, те се сматра да је пошиљка уручена у складу са одредбама Закона о општем управном поступку 14.12.2023. године. 

Такође, Мирославу Алексићу, поводом идентичних примедби од 12.12.2023. године, а у вези са поступањем Министарства по његовим захтевима, упућен је допис Кабинета министра унутрашњих послова од 12.12.2023. године, у коме се обавештава да је Министарство поступило по његовим захтевима и да му је 17.11.2023. године, у оквиру законског рока за поступање упућен одговор електронским путем и редовном поштом на адресе које је навео у захтеву.  

Достављање овог акта је покушано у складу са одредбама Закона о општем управном поступку, где је Министарству враћена доставница у којој се наводи да је 15.12.2023. године у два наврата покушана достава и да је након тога остављено обавештење о начину преузимања пошиљке, где он није у законском року преузео, те се сматра да је пошиљка уручена у складу са одредбама Закона о општем управном поступку.

Напомињемо да су информације које су тражене захтевима Мирослава Алексића, јавно објављене и доступне на сајту Министарства унутрашњих послова од 16.11.2023. године, на почетној страни сајта, те да су наводи народног посланика Мирослава Алексића тенденциозни и малициозни, све са жељом да се наруши углед овог министарства, као и рад запослених у њему. 

У прилог наведеним чињеницама говори и то да Мирослав Алексић није поднео жалбе због непоступања органа власти Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, што је законом прописана могућност у ситуацији непоступања органа власти по овој врсти захтева. 

Посебно наводимо чињеницу да народни посланик Мирослав Алексић у наведеној емисији јавно показује повратнице-извештаје о уручењу захтева, које је он упућивао Министарству унутрашњих послова, а на којима је адреса подносиоца захтева  различита од адресе која је наведена у захтеву за приступ информацијама од јавног значаја, те је јасна његова намера да манипулише са пријемом писмена и на тај начин дискредитује рад Министарства унутрашњих послова.